Kansen Krijgen Kansen Pakken

EDUCATIEVE CLIPS

In Kansen Krijgen Kansen Pakken vertellen we de verhalen van jonge Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Ze voelen zich thuis in Nederland. Dat ging niet vanzelf. Hoe slaagden ze erin barrières te doorbreken? Welke mogelijkheden hebben ze benut? En hoe konden ze zich wortelen in de Nederlandse samenleving zonder hun eigen afkomst en culturele identiteit te verliezen?

Hiernaast kunt u de handleiding van de educatieve clips downloaden. Elke educatieve clip heeft tevens een eigen lesbrief, die per clip te downloaden is.

Eén van de activiteiten die we initiëren is de Kansendialoog. Met een dialoogbijeenkomst in de klas willen we jonge mensen een gezamenlijke verbinding laten ervaren door hen te stimuleren het gesprek met elkaar aan te gaan. Aan de hand van de clips kunnen complexe thema’s en vooral onderlinge ervaringen, overeenkomsten en verschillen bespreekbaar gemaakt worden. Die verbinding en de herinnering eraan, blijven ook na de dialoog bestaan. Het is een manier van praten met elkaar, waarbij wederzijds respect en echte aandacht centraal staan. In een dialoog ontstaat ruimte voor begrip, een open blik en een andere manier van kijken.

Wilt u een Kansendialoog organiseren? Of wilt u meer informatie over de educatieve clips en advies over de manieren waarop het educatief materiaal ingezet kan worden? U kunt dan contact opnemen met info@kansenkrijgen.nl.

Filter Clips
op thema:
 • Beeldvorming
 • Rol van docent
 • Integratie en acceptatie
 • Islam
 • Migratiegeschiedenis
 • Partnerkeuze
 • Rol van vader
 • Rolmodellen
 • Uit huis
op persoon:
 • Ilyasse
 • Songül
 • Appie
 • Ilke
 • Amma
 • Hasib
 • Ebru
 • Rachid
 • Sinan
 • 'Als vader wilde ik een goed voorbeeld zijn'

  KKKP Still 45.jpg Rol van vader Ilke Ilyasse lesbrief
 • 'Er zijn overal goede en slechte mensen'

  KKKP Still 65.jpg Islam Appie Hasib lesbrief
 • 'Ik heb geleerd om mijn ouders te overtuigen'

  KKKP Still 64.jpg Uit huis Songül lesbrief
 • 'Ik heb het ook gedaan. Wat ik kan, kan hij ook'

  KKKP Still 15.jpg Rolmodellen Appie lesbrief
 • 'Ik maak mijn eigen toekomst'

  KKKP Still 53.jpg Beeldvorming Amma lesbrief
 • 'Ooit was Nederland blij met mijn komst'

  KKKP Still 11.jpg Integratie en acceptatie Appie Hasib lesbrief
 • 'Wij als docent maken het verschil'

  KKKP Still 32.jpg Rol van docent Appie Ebru lesbrief
 • 'Ze moet op mijn moeder lijken'

  KKKP Still 4.jpg Partnerkeuze Ebru Sinan lesbrief
 • 'Als ik naar het verleden kijk, mag ik best trots op mezelf zijn'

  KKKP Still 13.jpg Migratiegeschiedenis Ilke Hasib Rachid Sinan lesbrief