Kansen Krijgen Kansen Pakken

OVER HET PROJECT

In Kansen Krijgen Kansen Pakken vertellen we de verhalen van jonge Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Ze voelen zich thuis in Nederland. Dat ging niet vanzelf. Hoe slaagden ze erin barrières te doorbreken? Welke mogelijkheden hebben ze benut? En hoe konden ze zich wortelen in de Nederlandse cultuur zonder hun eigen afkomst en culturele identiteit te verliezen? Een documentaire drieluik, een serie educatieve clips en een landelijke campagneweek werpen licht op deze vragen.